Linearne vođice

Linearni kuglični ležajevi THK

THK je firma koja je napravila linearni kuglični ležaj i od tada je vodeća firma u razvoju linearni kugličnih blokova i sistema. Širok dijapazon proizvodnih serija pokriva sve sektore primene, od visoke klase tačnosti i nosivosti do univerzalnih klasa tačnosti i nosivosti.

Teleskopi i vođice ROLLON

Program vođica kompanije Rollon obuhvata vođice koje dozvoljavaju veliku nepreciznost polja oslanjanja samih vođica i teleskopa velike nosivosti i pouzdanosti. Osim standardnih proizvoda postoji opcija prilagođavanja aplikacijama.