Direktni i indirektni 2/2 i 3/2 elektromagnetni ventili