Vakuum

Vakuum

Tech-Con zastupa vodećeg proizvđača vakuum elemenata Piab. Ima dva segmenta manipulaciju i vakuum transport praškastih i zrnastih materijala. Piab ulaže veliki napor u razvoj vakuum elemenata polažući posebno pažnju na energetsku efikasnost kako bi bio u skladu sa očuvanjem čovekove sredine i smanjenju troškova eksplatacije.

piab