Ventili za različite fluide

Ventili za različite fluide

ODE je italijanski proizvođač elektromagnetnih ventila sa direktnim i indirektim aktiviranjem namenjenih za transport vode, vazduha, pare, gorivog gasa, inertnih gasova, hidrauličnih ulja, mazuta, nafte, benzina, alkohola, hlora, kerozina … Tela ventila se izrađuju od mesinga ili bronze sa zaptivnim elementima od NBR-a, EPDM-a, PTFE-a, silikona ili ostalih materijala, u zavisnosti od karakteristika fluida koji se koriste u instalacijama.
Izrađuju se u veličinama od G1/8″ do G2″.