Kosi ventili

Kosi ventili

Kosi pneumatski aktivirani ventili se rade kao NC/NO, u dimenzijama od 1/2″ do 2″. U varijantama sa telom od nerđajućeg čelika a glave od PA materijal, ili kompletno do nerđajućeg čelika. Funkcija je jednostrukog ili dvostrukog dejstav sa ili bez proporcionalne funkcije.